Cursussen Frans voor de voorbereiding van DELF / DALF

Doelgroep

Deze cursussen zijn bestemd voor degenen die het certificaat DELF-DALF willen behalen.

Leeftijden, niveau’s en toepassingen

De cursussen zijn bedoeld voor volwassenen die één van niveaus van het DELF-DALF examen willen behalen, voor privé gebruik, een studie, het werk, etc. Voor jongeren bestaat er een versie DELF junior of scolaire. Het niveau van DELF en DELF scolaire/junior is gelijk. Het enige verschil is dat de manier waarop DELF scolaire aangeboden wordt en de thema’s die behandeld worden aangepast zijn aan de leefwereld van jongeren, waardoor het voor hen natuurlijk aantrekkelijker wordt.

Aantal deelnemers

Vanaf 1 persoon.

Evaluatie van het niveau Frans

Voor de aanvang van elke inschrijving wordt het niveau van de cursisten bepaald aan de hand van een schriftelijke en/of mondelinge test, gevolgd door een gesprek over praktische zaken met betrekking tot de samenstelling van het cursusprogramma. De test en het gesprek zijn gratis.

Dagen en tijden van deze cursussen

De cursussen worden overdag, ‘s avonds en in het weekend gegeven.

Leslokatie

In overleg. Deze cursussen kunnen ook  in company zijn uiteraard ook mogelijk.

Programma en begeleiding

De lessen zijn vooral gebaseerd op erkende Franse methode ter voorbereiding van het DELF-DALF examen. Het Europees Referentiekader voor vreemde talen beschrijft vier taalvaardigheden (lees- schrijf-, luister- en spreekvaardigheid) op zes niveaus: A1, A2, B1, B2, C1 en C2. Deze beschrijvingen hebben een internationale geldigheid: niveau B2 bij Frans is gelijk aan dezelfde vaardigheden als niveau B2 bij Engels of Duits. Klik hier Voor meer informatie over het Europees Referentiekader. Het aanbod van de cursussen Frans als vreemde taal, de keuze van de leermethodes vallen binnen het Europees Referentiekader. Op die manier kunt u uw niveau dat u haalt meten met behulp van een internationaal erkende referentieschaal. U kunt ook speciale (intensieve) cursussen volgen ter voorbereiding op het DELF en DALF examen met de verschillende niveaus (A1, A2, B1, B2, C1 en C2) van het Europees Referentie Kader.

Evaluatie van de lessen

Er vindt regelmatig een evaluatie plaats van de cursus en van de vorderingen van de cursisten.

Strippenkaart Frans

Een Strippenkaart om losse lessen Frans te nemen. As u om bepaalde redenen niet aan een vaste cursus gebonden wilt of kunt zijn dan kunt u een speciale Strippenkaart aanschaffen om losse lessen Frans te nemen. Binnen de geldigheid van de Strippenkaart kunt u zelf aangeven wanneer u de les(sen) wilt nemen. Er bestaan verschillende Strippenkaarten van 1, 2, 3, etc. lessen.

Cursistensite

Na inschrijving krijgt de cusist(en) een Internet pagina op deze site. Op de pagina staan een groot aantal links om Frans te oefenen en Frankrijk en de Fransen beter te leren kennen. Het gebruik van de Cursistensite is in de prijs inbegrepen en vormt een onderdeel van de cursus. Op de pagina komen geen persoonlijke gegevens van te staan.

Docente

Eerste graads docente Frans, native speaker, werkzaam als docente Frans sinds 1991 onder andere in het onderwijs, in taalinstituten en voor het bedrijfsleven. De docente heeft een eerste graads bevoegdheid Frans ook in Nederland, verleend door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Bereikbaarheid docente

Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u op alle dagen van de week, overdag en ‘s-avonds, contact met ons opnemen. Zie ook de mogelijkheid onderaan deze pagina, op de rode balk, om ons een bericht via Whatsapp te sturen. Als u wenst gebeld te worden dan kunt u dit op uw bericht aangeven met vermelding van uw telefoonnummer.

Aanmelden en inschrijving

De inschrijving van nieuwe cursisten kan het gehele jaar door gebeuren. De inschrijving kan telefonisch of via de mail. De inschrijving is een feit als het lesgeld voldaan is.

Cursusprijzen

De cursusprijzen gaan per offerte. Voor verder informatie over deze cursussen, kunt u contact met ons opnemen. De cursusprijzen zijn voor particulieren niet BTW plichtig. Er is bij deze cursussen ook geen sprake van inschrijf- of administratiekosten.

Betaling

U krijgt voor aanvang van de cursus een nota. De algemene voorwaarden voor de cursus, waaronder de betaling, zijn vermeld op het inschrijfformulier.

Meer info

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Als u gebeld wenst te worden dan verzoeken wij u om uw telefoonnummer op uw bericht aan te geven. U kunt ons ook een bericht via Whatsapp of Facebook sturen.