Groepscursussen standaard Frans in Leiden

Aantal lessen per cursus:
Elke cursus bestaat uit 12 lessen.
Duur van de lessen:
Elke les duurt 2 uur

Frequentie:
1 keer per week.

Aantal deelnemers:
Afhankelijk van de locatie.

Evaluatie van het niveau Frans:
Voor de aanvang van elke inschrijving wordt het niveau van de cursist bepaald aan de hand van een schriftelijke en/of mondelinge test. Deze test is gratis. Na deze evaluatietest kunt u in overleg met de docente de cursus kiezen die bij uw niveau past.

Overdag en ‘s-avonds:
Deze cursussen worden overdag en ‘s-avonds gegeven.

Methode:
In deze cursussen worden Franse methodes gebruikt uit Frankrijk. Deze methodes zijn bedoeld voor mensen die Frans willen leren als vreemde taal. De prijs van de cursussen is exclusief lesmateriaal.

Europese Referentiekader voor Frans:
Het Europees Referentiekader voor vreemde talen beschrijft vier taalvaardigheden (lees- schrijf-, luister- en spreekvaardigheid) op zes niveaus: A1, A2, B1, B2, C1 en C2. Deze beschrijvingen hebben een internationale geldigheid: niveau B2 bij Frans is gelijk aan dezelfde vaardigheden als niveau B2 bij Engels of Duits. Klik hier voor meer informatie over het Europees Referentiekader. Het aanbod van de cursussen Frans als vreemde taal en de keuze van de leermethodes vallen binnen het Europees Referentiekader. Op deze manier kunt u uw niveau dat u haalt, meten met behulp van een internationaal erkende referentieschaal. U kunt ook speciale (intensieve) cursussen volgen ter voorbereiding op het DELF en DALF examen met de verschillende niveaus ( A1, A2, B1, B2, C1 en C2) van het Europees Referentie Kader.

Instructietaal:
Frans/Nederlands/Engels

Cursuslokatie:
Deze cursussen worden op dit moment in het centrum van Leiden gegeven.

Huiswerk:
Om de Frans taal geleidelijk eigen te maken is het raadzaam om tenminste twee uur per les aan huiswerk te besteden.

Evaluatie van de lessen:
Er vindt regelmatig een evaluatie plaats van de cursus en van de vorderingen van de cursisten.

Cursistensite:
Elke cursus krijgt een eigen internet pagina op de Cursistensite. Dit gebeurt alleen wanneer de cursus doorgaat.

Docente
De docente is een native speaker en heeft een eerstegraads bevoegdheid Frans verleend door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Ze is werkzaam als docente Frans sinds 1991 in onder andere het onderwijs, bij taalinstituten en voor het bedrijfsleven.

Aanmelden en inschrijving:
U kunt het inschrijfformulier aanvragen via het contactformulier. Als u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via het contactformulierWhatsApp of Facebook. Als u gebeld wenst te worden dan kunt u dit in uw bericht aangeven.

Cursusprijzen:
€ 315,- per persoon per cursus, vooraf te voldoen door middel van overschrijving. De cursussen zijn vrijgesteld van BTW. Wij hanteren voor de cursussen geen inschrijf- en administratie kosten.

Betaling:
De betaling gebeurt na de aanmelding. De algemene voorwaarden van deze cursussen, waaronder de betaling, zijn vermeld op het inschrijfformulier. De inschrijving is een feit als het lesgeld voldaan is.

Betaling door werkgever of instantie
Als de cursus door uw werkgever of instantie wordt betaald, dan kunt u daarvoor een speciaal formulier aanvragen via het contactformulier.