Cursussen Frans voor jongeren

Huiswerkbegeleiding voor VMBO, HAVO, VWO, etc. leerlingen

Cursussen voor jongeren die tweetalig zijn

Cursussen algemeen Frans (spreek-, schrijf-, luister- en leesvaardigheid, grammatica, vocabulaire, etc.)

Cursussen om een examen voor te bereiden (Bijvoorbeeld Eindexamen, Staatsexamen)

Cursussen om een buitenlands examen voor te bereiden (bijvoorbeeld DELF/DALF)

Cursussen schrijfvaardigheid

Cursussen spreekvaardigheid

Cursussen leesvaardigheid

Cursussen luistervaardigheid

Cursussen grammatica

Cursussen om een bepaalde studie te kunnen volgen in Nederland m.b.t. Frans en Frankrijk

Cursussen om een bepaalde studie te kunnen volgen in Frankrijk of in een andere Franstalig land

Cursussen integratie voor jongeren die in Frankrijk of in een Franstalig land willen studeren

Cursussen voor jongeren die een lerarenopleiding willen volgen op HBO of universitair niveau

Opfriscursussen

Cursussen conversatie

Cursussen voor de uitspraak

De tijden en de dagen worden altijd in overleg bepaald.

Voor meer informatie over deze cursussen kunt u contact met ons opnemen. Als u gebeld wenst te worden dan verzoeken wij u om uw telefoonnummer op uw bericht aan te geven. U kunt ons ook een bericht via Whatsapp of Facebook sturen.