Cursussen Frans semi-intensief in Leiden

Niveau Cursussen:

A1-A en A1-B Zie omschrijving onderaan deze pagina

Data:

28 mei – 9 juli 2019

Frequentie en dagen:

2 keer per week op dinsdag en donderdag.

Aantal lessen:

Elke cursus bestaat uit 12 lessen.

Duur van de lessen:

Elke les duurt 2 uur.

Aantal deelnemers:

14 deelnemers

Doelgroep en toelatingseisen

Deze cursussen zijn bedoel voor hoger opgeleide volwassenen. Voor Frans A1.A is geen basiskennis van het Frans vereist.

Methode:

In deze cursussen worden Franse methodes gebruikt uit Frankrijk. Deze methodes zijn bedoeld voor mensen die Frans willen leren als vreemde taal. De prijs van de cursussen is exclusief cursusmateriaal.

Cursusmatriaal

  • Denyer e.a., Version Originale 1, A1, Méthode de français, Livre de l’élève + Cahier d’exercices. ISBN 9789460301667 + ISBN 9789460301841
  • Grégoire e.a., Grammaire progressive du français niveau débutant, 2e édition avec 440 exercises + cd audio. CLE International. ISBN 9789462933422
  • Grégoire e.a., Corrigés Grammaire progressive du français niveau débutant, 2e édition avec 440 exercises. CLE International. ISBN 9789462933439

Instructietaal:

Frans/Nederlands/Engels

Cursuslokatie:

Deze cursussen worden in het centrum van Leiden gegeven, naast Hortus Botanicus.

Huiswerk:

Om de Frans taal geleidelijk eigen te maken is het raadzaam om tenminste twee uur per les aan huiswerk te besteden.

Certificaat

Aan het einde van de cursus vindt een mondelinge en schriftelijke toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Docente

De docente is een native speaker en heeft een eerstegraads bevoegdheid Frans verleend door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Ze is werkzaam als docente Frans sinds 1991 in onder andere het onderwijs, bij taalinstituten en voor het bedrijfsleven.

Aanmelden en inschrijving:

U kunt het inschrijfformulier aanvragen via het contactformulier. Als u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier, WhatsApp of Facebook. Als u gebeld wenst te worden dan kunt u dit in uw bericht aangeven.

Cursusprijzen:

€ 315,- per persoon per cursus, vooraf te voldoen door middel van overschrijving. De cursussen zijn vrijgesteld van BTW. Wij hanteren voor de cursussen geen inschrijf- en administratie kosten.

Betaling:

De betaling gebeurt na de aanmelding. De algemene voorwaarden van deze cursussen, waaronder de betaling, zijn vermeld op het inschrijfformulier. De inschrijving is een feit als het lesgeld voldaan is.

Betaling door werkgever of instantie

Als de cursus door uw werkgever of instantie wordt betaald, dan kunt u daarvoor een speciaal formulier aanvragen via het contactformulier.

AANBOD GROEPSCURSUSSEN FRANS

Niveau A1-A (hierin wordt de helft van de methode behandeld)

Deze cursus is bedoeld als eerste kennismaking met de taal, de gewoonten en het land. De lesmethode is modern en praktijk gericht, speciaal voor volwassenenonderwijs ontwikkeld. U leert zich uit te drukken in verschillende dagelijkse situaties in Frankrijk. Het niveau van de cursus is gelijk aan het eerste deel van het niveau A1 (Delf) van het Europese Referentiekader voor Frans. Tijdens de lessen wordt er ook gewerkt met cd’s en dvd’s. Ook worden er leuke activiteiten georganiseerd waarbij u Frans, Frankrijk en de Fransen beter leert kennen. De lessen worden in een ongedwongen (Franse) sfeer gegeven.

Niveau A1-B (hierin wordt de tweede helft van de methode behandeld)

U gaat verder met het uitbouwen van woordenschat en grammaticale kennis. Het accent gaat meer naar de conversatie. Als u het eerste jaar heeft gevolgd of nog wat Franse taalkennis heeft, kunt u zo instappen in deze leuke cursus. Het niveau van de cursus is gelijk aan het tweede deel van het niveau A1 (Delf) van het Europese Referentiekader voor Frans. Tijdens de lessen wordt er ook gewerkt met cd’s en dvd’s. Ook worden er leuke activiteiten georganiseerd waarbij u Frans, Frankrijk en de Fransen beter leert kennen. De lessen worden in een ongedwongen (Franse) sfeer gegeven.