Groepscursussen standaard Frans

Aantal lessen per cursus:

Elke cursus bestaat uit 12 lessen.

Duur van de lessen:

Elke les duurt 2 uur zonder pauze.

Frequentie:

1 keer per week.

Aantal deelnemers:

Afhankelijk van de locatie af.

Evaluatie van het niveau Frans:

Voor de aanvang van elke inschrijving wordt het niveau van de cursist bepaald aan de hand van een schriftelijke en/of mondelinge test. Deze test is gratis. Na deze evaluatietest kunt u in overleg met de docente de cursus kiezen die bij uw niveau past.

Overdag en ‘s-avonds:

Deze cursussen worden overdag en ‘s-avonds gegeven.

Methode:

In deze cursussen worden Franse methodes gebruikt uit Frankrijk. Deze methodes zijn bedoeld voor mensen die Frans willen leren als vreemde taal. De prijs van de cursussen is exclusief lesmateriaal.

Europese Referentiekader voor Frans:

Het Europees Referentiekader voor vreemde talen beschrijft vier taalvaardigheden (lees- schrijf-, luister- en spreekvaardigheid) op zes niveaus: A1, A2, B1, B2, C1 en C2. Deze beschrijvingen hebben een internationale geldigheid: niveau B2 bij Frans is gelijk aan dezelfde vaardigheden als niveau B2 bij Engels of Duits. Klik hier Voor meer informatie over het Europees Referentiekader. Het aanbod van de cursussen Frans als vreemde taal, de keuze van de leermethodes vallen binnen het Europees Referentiekader. Op die manier kunt u uw niveau dat u haalt, meten met behulp van een internationaal erkende referentieschaal. U kunt ook speciale (intensieve) cursussen volgen ter voorbereiding op het DELF en DALF examen met de verschillende niveaus ( A1, A2, B1, B2, C1 en C2) van het Europees Referentie Kader.

Kennis van de Nederlandse taal:

Kennis van de Nederlandse taal is niet verplicht. In de cursussen worden Franse methodes gebruikt die uit Frankrijk komen en die bedoeld zijn voor iedereen die Frans als vreemde taal wil leren.

Leslokatie:

Deze cursussen worden op dit moment in het centrum van Den Haag en in het centrum van Leiden gegeven.

Huiswerk:

Om Frans geleidelijk eigen te maken dient u tenminste ongeveer twee uur per week aan huiswerk te besteden. Naast de opdrachten van de methode is het raadzaam om regelmatig op de Cursistensite te werken, naar de Franse zenders te kijken, radio te luisteren, naar het Café français te komen, aan de culturele) activiteiten deel te nemen en deze site te gebruiken.

Sfeer tijdens de lessen:

U leert Frans alsof u in Frankrijk bent. De sfeer is altijd ontspannen en aanstekelijk en iedereen voelt zich snel op zijn gemak. Van elke cursist wordt een actieve rol verwacht in de lessen en wordt daarvoor aangemoedigd.

Evaluatie van de lessen:

Er vindt regelmatig een evaluatie plaats van de cursus en van de vorderingen van de cursisten.

Cursistensite:

Elke cursus krijgt een eigen internet pagina op de Cursistensite. Dit gebeurt alleen wanneer de cursus doorgaat.

Docente:

Eerste graads docente Frans, native speaker, werkzaam als docente sinds 1991 onder andere in het onderwijs, in taalinstituten en voor het bedrijfsleven.

Bereikbaarheid docente:

Via www.voicilafrance.nl blijft u altijd in contact met Frans, Frankrijk en met uw docente. Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u op alle dagen van de week, overdag en ‘s-avonds, bellen. Mocht u de docente telefonisch niet kunnen bereiken, dan kunt u een boodschap achter laten. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Aanmelden en inschrijving:

De inschrijving van nieuwe cursisten kan het gehele jaar door gebeuren. De inschrijving kan via het contactformulier. De inschrijving is een feit als het lesgeld voldaan is.

Cursusprijzen:

De prijs van de cursussen zijn afhankelijk van de locatie af. In Leiden bedraagt de prijs voor het seizoen 2017, 315,-eur  per persoon per cursus, vooraf te voldoen door middel van overschrijving. De cursussen zijn BTW vrij. Er is ook geen sprake in deze cursussen van inschrijf- en administratie kosten. In Den Haag zijn we op dit moment op zoek naar een nieuwe locatie in het centrum. De prijs voor de cursussen in Den Haag zullen later op deze pagina gepubliceerd worden.

Betaling:

De betaling gebeurt na de aanmelding. De algemene voorwaarden voor de cursus, waaronder de betaling, zijn vermeld op het inschrijfformulier.

Meer info of inschrijvingen:

U kunt altijd contact met ons opnemen. Als u gebeld wenst te worden dan verzoeken wij u om uw telefoonnummer op uw bericht aan te geven. U kunt ons ook een bericht via Whatsapp of Facebook sturen.

Aanbod groepscursussen Frans

Niveau A1-A (hierin wordt de helft van de methode behandeld)

Deze cursus is bedoeld als eerste kennismaking met de taal, de gewoonten en het land. De lesmethode is modern en praktijk gericht, speciaal voor volwassenenonderwijs ontwikkeld. U leert zich uit te drukken in verschillende dagelijkse situaties in Frankrijk. Het niveau van de cursus is gelijk aan het eerste deel van het niveau A1 (Delf) van het Europese Referentiekader voor Frans. Tijdens de lessen wordt er ook gewerkt met cd’s en dvd’s. Ook worden er leuke activiteiten georganiseerd waarbij u Frans, Frankrijk en de Fransen beter leert kennen. De lessen worden in een ongedwongen (Franse) sfeer gegeven.

Niveau A1-B (hierin wordt de tweede helft van de methode behandeld)

U gaat verder met het uitbouwen van woordenschat en grammaticale kennis. Het accent gaat meer naar de conversatie. Als u het eerste jaar heeft gevolgd of nog wat Franse taalkennis heeft, kunt u zo instappen in deze leuke cursus. Het niveau van de cursus is gelijk aan het tweede deel van het niveau A1 (Delf) van het Europese Referentiekader voor Frans. Tijdens de lessen wordt er ook gewerkt met cd’s en dvd’s. Ook worden er leuke activiteiten georganiseerd waarbij u Frans, Frankrijk en de Fransen beter leert kennen. De lessen worden in een ongedwongen (Franse) sfeer gegeven.

Niveau A2-A – Conversatie 1 (hierin wordt het eerste derde deel van de methode behandeld)

In een ongedwongen (Franse) sfeer gaat u verder met het uitbouwen van woordenschat en grammaticale kennis. Het accent gaat meer naar de conversatie. Als u het tweede jaar heeft gevolgd of een redelijke groot Franse taalkennis heeft, kunt u zo instappen in deze leuke cursus. Het niveau van de cursus is gelijk aan het eerste deel van het niveau A2 (Delf) van het Europese Referentiekader voor Frans. Tijdens de lessen wordt er ook gewerkt met cd’s en dvd’s. Ook worden er leuke activiteiten georganiseerd waarbij u Frans, Frankrijk en de Fransen beter leert kennen. De lessen worden in een ongedwongen (Franse) sfeer gegeven.

Niveau A2-B – Conversatie 2 (hierin wordt het tweede derde deel van de methode behandeld)

In deze cursus wordt uw kennis van de Franse taal steeds uitgebreid met de methode als ondersteuning. Er zal ook gewerkt worden met tijdschrift- en krantenartikelen, nieuwsberichten, chansons, etc. De conversatie krijgt meer nadruk. Tijdens de lessen wordt dan ook alleen Frans gesproken. Het niveau van de cursus is gelijk aan het tweede deel van het niveau A2 (Delf) van het Europese Referentiekader voor Frans. Tijdens de lessen wordt er ook gewerkt met cd’s en dvd’s. Ook worden er leuke activiteiten georganiseerd waarbij u Frans, Frankrijk en de Fransen beter leert kennen. De lessen worden in een ongedwongen (Franse) sfeer gegeven.

Niveau A2-C (hierin wordt het laatste derde deel van de methode behandeld)

In deze cursus wordt een aantal grammatica onderwerpen uitgebreid met de methode als ondersteuning. Er zal ook gewerkt worden met tijdschrift- en krantenartikelen, nieuwsberichten, chansons, etc. De conversatie krijgt nog meer nadruk. Tijdens de lessen wordt dan ook alleen Frans gesproken. Het niveau van de cursus is gelijk aan het derde deel van het niveau A2 (Delf) van het Europese Referentiekader voor Frans. Tijdens de lessen wordt er ook gewerkt met cd’s en dvd’s. Ook worden er leuke activiteiten georganiseerd waarbij u Frans, Frankrijk en de Fransen beter leert kennen. De lessen worden in een ongedwongen (Franse) sfeer gegeven.

Niveau B1-A (hierin wordt het eerste derde deel van de methode behandeld)

Deze cursus is bestemd voor degenen die enkele jaren Frans hebben gehad en dient u naar de conversatie te willen overstappen. Het doel van de cursus is dan ook verbetering van de luister- en de spreekvaardigheid, daarom wordt tijdens de lessen grotendeels Frans gesproken. Er zal gewerkt worden met een Franse methode die zeer praktijk en communicatief gericht is. Met behulp van deze methode kunt u ook uw grammatica en woordenschat uitbreiden. Naast de methode zal er ook gewerkt worden met tijdschrift- en krantenartikelen, chansons, etc. Het niveau van de cursus is gelijk aan niveau B1 (Delf) van het Europese Referentiekader voor Frans. Tijdens de lessen wordt er ook gewerkt met cd’s en dvd’s en worden er regelmatig leuke activiteiten georganiseerd waarbij u Frans, Frankrijk en de Fransen beter leert kennen. De lessen worden in een ongedwongen (Franse) sfeer gegeven.

Niveau B1-B (hierin wordt het tweede derde deel van de methode behandeld)

Cursisten die vijf jaar Frans hebben gehad, zijn in deze cursus op hun plaats. Van de cursist wordt een actieve rol verwacht. Er wordt tijdens de lessen uitsluitend Frans gesproken. Het doel van de cursus is om de luister- en de spreekvaardigheid nog verder te verbeteren. Naast het lesboek wordt er gewerkt met tijdschrift- en krantenartikelen, chansons, etc. Er wordt ook gewerkt met andere communicatievaardigheden gewerkt zoals debatteren. De lessen worden in een ongedwongen (Franse) sfeer gegeven. Het niveau is gelijk aan het tweede deel van het niveau B1 (Delf) van het Europese Referentiekader voor Frans. Tijdens de lessen wordt er ook gewerkt met cd’s en dvd’s en worden regelmatig leuke activiteiten georganiseerd waarbij u Frans, Frankrijk en de Fransen beter leert kennen.

Niveau B1-C (hierin wordt het laatste derde deel van de methode behandeld)

Cursisten die vijf jaar Frans hebben gehad, zijn in deze cursus op hun plaats. Van de cursist wordt een actieve rol verwacht. Er wordt tijdens de lessen uitsluitend Frans gesproken. Het doel van de cursus is om de luister- en de spreekvaardigheid nog verder te verbeteren. Naast het lesboek wordt er gewerkt met tijdschrift- en krantenartikelen, chansons, etc. Er wordt ook gewerkt met andere communicatievaardigheden gewerkt zoals debatteren. De lessen worden in een ongedwongen (Franse) sfeer gegeven. Het niveau is gelijk aan het derde deel van het niveau B1 (Delf) van het Europese Referentiekader voor Frans. Tijdens de lessen wordt er ook gewerkt met cd’s en dvd’s en worden regelmatig leuke activiteiten georganiseerd waarbij u Frans, Frankrijk en de Fransen beter leert kennen.

Niveau B2-A (hierin wordt het eerste derde deel van de methode behandeld)

Cursisten die over het B1 niveau beschikken zijn in deze cursus op hun plaats. Van de cursist wordt een actieve rol verwacht. Er wordt tijdens de lessen uitsluitend Frans gesproken. Het doel van de cursus is om de luister- en de spreekvaardigheid nog verder te verbeteren. Naast het lesboek wordt er gewerkt met tijdschrift- en krantenartikelen, chansons, etc. Er wordt ook gewerkt met andere communicatievaardigheden gewerkt zoals debatteren. De lessen worden in een ongedwongen (Franse) sfeer gegeven. Het niveau is gelijk aan het eerste deel van het niveau B2 (Delf) van het Europese Referentiekader voor Frans. Tijdens de lessen wordt er ook gewerkt met cd’s en dvd’s en worden regelmatig leuke activiteiten georganiseerd waarbij u Frans, Frankrijk en de Fransen beter leert kennen.

Niveau B2-B (hierin wordt het tweede derde deel van de methode behandeld)

Cursisten die vijf jaar Frans hebben gehad, zijn in deze cursus op hun plaats. Van de cursist wordt een actieve rol verwacht. Er wordt tijdens de lessen uitsluitend Frans gesproken. Het doel van de cursus is om de luister- en de spreekvaardigheid nog verder te verbeteren. Naast het lesboek wordt er gewerkt met tijdschrift- en krantenartikelen, chansons, etc. Er wordt ook gewerkt met andere communicatievaardigheden gewerkt zoals debatteren. De lessen worden in een ongedwongen (Franse) sfeer gegeven. Het niveau is gelijk aan het tweede deel van het niveau B2 (Delf) van het Europese Referentiekader voor Frans. Tijdens de lessen wordt er ook gewerkt met cd’s en dvd’s en worden regelmatig leuke activiteiten georganiseerd waarbij u Frans, Frankrijk en de Fransen beter leert kennen.

Niveau B2-C (hierin wordt het laatste derde deel van de methode behandeld)

Cursisten die vijf jaar Frans hebben gehad, zijn in deze cursus op hun plaats. Van de cursist wordt een actieve rol verwacht. Er wordt tijdens de lessen uitsluitend Frans gesproken. Het doel van de cursus is om de luister- en de spreekvaardigheid nog verder te verbeteren. Naast het lesboek wordt er gewerkt met tijdschrift- en krantenartikelen, chansons, etc. Er wordt ook gewerkt met andere communicatievaardigheden gewerkt zoals debatteren. De lessen worden in een ongedwongen (Franse) sfeer gegeven. Het niveau is gelijk aan het derde deel van het niveau B2 (Delf) van het Europese Referentiekader voor Frans. Tijdens de lessen wordt er ook gewerkt met cd’s en dvd’s en worden regelmatig leuke activiteiten georganiseerd waarbij u Frans, Frankrijk en de Fransen beter leert kennen.

De cursussen op C1 en C2 worden in nog kleinere groepen gegeven en alleen op aanvraag. Neem contact op met de docente als u meer informatie daarover wilt hebben.

 

.